Jongeren

Stichting BlijeGift

Ondersteunen gezinnen met structurele armoede door het maandelijks geven van bonnen voor levensmiddelen

Stichting Salaam

Stichting Salaam zet zich in voor o.a. de minderbedeelden in Rotterdam. Zo voorzien wij ruim 400 gezinnen 1 x in de 2 weken van een voedselpakket. Delen we tijdens de wintermaanden een warme maaltijd uit aan dak/thuislozen in Rotterdam en ondersteunen we vluchtelingen in het buitenland.

Voedseltuin Rotterdam

Voedseltuin Rotterdam komt op voor een gezonde stad. We zijn vóór een duurzame stedelijke samenleving, met gezond voedsel voor iedereen. Zonder armoede en sociale uitsluiting. Met mensen die actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en hun omgeving.

Netwerk Nieuw Rotterdam

Netwerk Nieuw Rotterdam is een jongerenorganisatie die als doel heeft een plek te vormen waar jongeren vrienden maken, zichzelf ontwikkelen én zich vrijwillig inzetten voor Rotterdam. Onze doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 16 en 27 jaar met focus op kwetsbare jongeren.

Rotterdamse Uitdaging

De Rotterdamse uitdaging verbindt lokale ondernemers met gesloten beurs aan vragen van stichtingen en verenigingen. Zo vullen ondernemers maatschappelijke vragen in, om Rotterdam nog mooier te maken!. Een actief maatschappelijk ondernemersnetwerk!

Stichting Werkshop

De Werkshop streeft ernaar mensen de mogelijkheid te bieden actief deel te nemen aan de samenleving en zelfstandig te leven, met het geloof dat iedereen recht heeft op een stabiele toekomst. Ons motto is: “Wij gaan door waar anderen stoppen”, en met toewijding en expertise dragen we bij aan dit streven. MDT op Zuid legt …

Stichting Werkshop Lees meer »

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam biedt snelle hulp aan Rotterdammers die te maken hebben met een acute financiële noodsituatie. Met een klein team worden jaarlijks 4.000 aanvragen om financiële steun beoordeeld en 3.500 noodsituaties opgelost. Als het nodig is binnen 24 uur.

Stichting Mano

Stichting Mano betrekt kwetsbare Rotterdammers bij de samenleving. Haar programma’s zijn een handreiking aan Rotterdammers voor wie een volwaardige deelname aan de maatschappij minder vanzelfsprekend lijkt, zoals statushouders, laaggeletterden en Rotterdammers met een migrantenachtergrond.

Samen 010

Samen 010 is actief in diverse vrijwilligersprojecten rond armoede. Ons project Energiebank Rotterdam helpt mensen met een kleine beurs om hun energierekening omlaag te krijgen en biedt gratis bespaarproducten op maat. Bij Geld & Gezin helpt een vrijwilliger om geldzaken weer op orde te krijgen.

Big Brothers Big Sisters Rotterdam

Big Brothers Big Sisters Rotterdam koppelt vrijwilligers (Bigs) vanaf 18 jaar aan kinderen (Littles) tussen de 6 en 18 jaar die extra een-op-een aandacht kunnen gebruiken. Deze persoonlijke een-op-een aandacht heeft positieve effecten op het leven van het kind.